این یک مطلب آزمایشی می باشد

Prometheus

این یک مطلب آزمایشی می باشد. از اینجا به ادامه مطلب می رویم.

اینجا ادامه ی مطلب است.

 

این یک کد هست :

 

#dnf install vim -y

#firewalld-cmd –zone=public –add-port=80/tcp

مطلب ادامه دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.